Pradžia

2021 m. rugpiūčio 1 d. VšĮ baidarių slalomo klubas „Regesa“ pradėjo įgyvendinti projektą „Baidarių irklavimas – visuomenės fizinio aktyvumo skatinimo priemonė“  bendrai finansuojamą Sporto rėmimo fondo, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

 

Projekto bendra trukmė – 17 mėn.

Projekto tikslas – skatinti gyventojų fizinį aktyvumą  per baidarių irklavimo sportą, bei sudaryti sąlygas visuomenei, t.y. moksleiviams, moksleivių tėvams, Kauno miesto bendruomenei, įsitraukti į reguliarią aktyvią fizinę veiklą, propaguoti sveiką gyvenimo būdą, įtraukti šeimas į bendrą veiklą, sustiprinant santykius tarp tėvų ir vaikų, populiarinti baidarių sportą bei fizinį aktyvumą regionuose. Projekte dalyvausiantys vaikai sutvirtės fiziškai, užsigrūdins, išsiugdys atsakomybės ir kolektyviškumo jausmus, bus skatinami priimti savarankiškus sprendimus, išmoks pažinti save, bendrauti ir dirbti komandoje, atsakingai elgtis gamtoje.

Projekto tikslinė auditorija – 8-13 metų fizinio aktyvumo skatinimo  grupė, 13-18 metų įgūdžių tobulinimo  ir suaugusiųjų fizinio aktyvumo skatinimo grupės.

Projekto įgyvendinimo teritorija – projekto veiklos bus įgyvendinamos vietiniu, regioniniu bei nacionaliniu lygmeniu, t.y. veiklos vyks ne tik Kauno m. viešosiose erdvėse, atviruose vandens telkiniuose:  baidarių slalomo trasoje  Nemuno upėje šalia Juozapavičiaus pr. (po Geležinkelio tiltu, Šančių – Centro seniūnijos) bei Lampėdžių ežere (Vilijampolės seniūnija), bet ir Švenčionių  raj.

Projekto metu bus įsigytas sporto inventorius  reikalingas  suaugusių ir moksleivių fizinio aktyvumo, bei baidarių slalomo irklavimo įgūdžių tobulinimo veikloms vykdyti. Sporto inventorius taip pat bus naudojamas  moksleivių stovyklose ir varžybose.

Projekto laikotarpiu planuojama varžytis 10-14 varžybu Lietuvoje (2021 m.) tame skaičiuje   Lietuvos  moksleivių lygos etapuose, bei ECA Europos kanojų asociacijos jaunių taurės varžybų 6-8 etapuose (2022 m.). 2021 – 2022 m. liepos-rugpjūčio mėnesiais bus organizuojamos 4 vasaros stovyklos, kuriose sieksime sudominti vaikus lankyti reguliarus užsiėmimus metų bėgyje.